Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Rivierenland

Ik ben professional

Palliatieve terminale zorg

Je bent op zoek naar informatie over de mogelijkheid om vrijwilligers in te zetten voor jouw cliënten. Jouw zorghart wil de beste zorg voor je bewoners of voor de mensen in de thuissituatie bij wie je werkt. De passie voor mensen in de laatste levensfase delen we met je.

Het is niet makkelijk om naast het normale werk dat er elke dag is extra tijd vrij te maken voor iemand in de terminale fase. Hoe graag je het ook zou willen. Als dit herkenbaar is neem dan contact op met VPTZ Rivierenland. De vrijwilligers van de VPTZ zijn goed opgeleid en hebben de tijd om rustig bij iemand te gaan zitten. Hiermee zijn zij een verlengstuk van jouw professionele handen.
Samen voor de best mogelijk zorg
voor iedereen in de laatste fase van het leven.


Foto (AbDonkerFotografie) (16).jpg

Vrijwilligers van VPTZ Rivierenland

Vrijwilligers kunnen bij iemand waken, maar wat zou het mooi zijn als zij al in een eerder stadium iets voor jouw cliënt kunnen betekenen. Wanneer mensen weten dat ze nog maar kort te leven hebben, gaan zij meer nadenken over hoe hun leven geweest is. Ze kunnen in een achtbaan van emoties terecht komen. De vrijwilligers van de VPTZ gaan regelmatig bij je cliënt op bezoek. Door de band die ontstaat voelen mensen zich soms vrijer om hun zorgen en wensen met hen te delen. Het afhechten van het leven wordt dan makkelijker.

Neem contact met ons op

Niemand mag eenzaam sterven

Inzet regelen

Om de inzet van vrijwilligers steeds onder de aandacht te brengen heeft VPTZ Rivierenland een infographic ontwikkeld met alle informatie die je nodig hebt.

Neem contact met ons op als jouw cliënt nog maar kort te leven heeft. We denken graag met je mee als het gaat om de beste zorg voor iedereen in de laatste fase van het leven.

Er zijn geen kosten verbonden aan het inzetten van een vrijwilliger van VPTZ Rivierenland.

Neem contact met ons op