Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Rivierenland

Beleidsplan

Beleidsplan VPTZ Rivierenland 

Onze visie is:


Wij streven naar palliatieve terminale zorg in een optimaal samenspel van mantelzorg, vrijwillige en
beroepsmatige zorg. De rol van de VPTZ-vrijwilligers is daarbij onderscheidend, gelijkwaardig,
beschikbaar en bekend. VPTZ Rivierenland zal zich inzetten voor goed opgeleide, deskundige en
compassievolle vrijwilligers die bij palliatieve terminale zorg de wensen en behoeften van de cliënt
en diens naasten centraal zullen zetten. Het beleidsplan kan hier worden gedownload.


VPTZ Rivierenland staat voor een waardige laatste levensfase op de plek van voorkeur met de inzet van vrijwilligers