Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Rivierenland

In dialoog over.....

Foto (AbDonkerFotografie) (78).jpg

Praktische informatie en eigen ervaringen

In Dialoog Over... is er voor iedereen die behoefte heeft aan informatie over praktische zaken, bijvoorbeeld financieel (notaris, machtigen, naasten), over wat palliatieve zorg inhoudt, mogelijkheden van palliatieve zorg in je naaste omgeving, waar wil en kun je sterven (thuis, hospice, ziekenhuis, etc.) en omgaan met angst en pijn.

In Dialoog Over... is er voor iedereen die zelf te maken heeft met een ernstige ziekte, mantelzorger is, een geliefde mist of als professional werkt in de terminale zorg. Door met elkaar te praten over liefde, verlies en rouw kun je elkaar helpen. 


Alle informatie die je nodig hebt, kan in dialoog worden gegeven.