Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Rivierenland

Vertrouwenspersoon

Ans van Gessel - Slotboom

Voor ALLE vrijwilligers is per 15 juni 2021 een vertrouwenspersoon aangesteld.

Mijn naam is Ans van Gessel - Slotboom en ik ben vertrouwenspersoon voor VPTZ. De vertrouwenspersoon biedt vrijwilligers de mogelijkheid om op een veilige manier advies te vragen over ongewenst gedrag of omgangsvormen middels: eerste opvang, begeleiding, advisering en ondersteuning. Ongewenst gedrag of omgangsvormen kunnen zijn: discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie, pesten en geweld.

De vertrouwenspersoon heeft een adviserende rol richting het bestuur van de VPTZ. Ieder contact wordt vertrouwelijk behandeld.

Heeft U vragen over dit onderwerp of wilt U een afspraak maken? Ik ben bereikbaar op telnr. 06 51 41 15 73 of per mail ansvangessel@hotmail.com.


Iedereen heeft RECHT
op een VEILIGE
INTEGERE werkplek