Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Rivierenland

Donatie


Steun VPTZ Rivierenland

De kosten voor VPTZ Rivierenland worden gefinancierd door subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Echter deze subsidie is niet toereikend om alle kosten te dekken.
Om onze hulp te kunnen blijven bieden, is steun van donateurs en sponsoren hard nodig.

En omdat we een ANBI-stichting zijn, is uw gift aftrekbaar voor de belasting!

WORD DONATEUR!!

Uw bijdrage zien wij graag tegemoet op IBAN rekening: NL80 RABO 0123 1845 41 t.n.v. VPTZ Rivierenland met als omschrijving "donatie VPTZ".

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdrage.“When one gives, two get happy.”
– Amit Kalantri -